industry

Energia- ja ressursitõhususe auditid tööstusettevõtetele

Tootmisettevõte on oma olemuselt väga mitmetahuline, seal esinevate probleemide mõistmine eeldab teadmisi ehitusvaldkonnast, energeetikast, tootmistehnoloogiast, ITst, inimeste juhtimisest jm. EESA ühendab endas erinevate valdkondade spetsialiste: audiitoreid, projekteerijaid, energiaseadmete tootjaid ja paigaldajaid ning tootmisspetsialiste.

Keskkonnaministeerium rakendab meedet „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“ Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014 – 2020 struktuuri-toetuste vahenditest kogumahuga 222,85 miljonit €, millest 111,465 miljonit € on Euroopa Liidu vahendid.

Meetme tegevuse raames toetakse tööstussektori ettevõtete ressursikasutuse analüüsi tegemist (ressursiauditit), mis on eelduseks edasise investeeringu taotlemisel. Audit peab vastama keskkonnaministri 28.06.2016 määrusele nr 17 (Toetuse andmise tingimused…). Meetme toetus on suunatud nii energia- ja ressursitõhususe alaste investeeringute tegemisele kui ka ressursikasutuse analüüside läbiviimisele.