industry

EESA on esimesena Eestis alustanud ressursiauditi teenuse pakkumist

Tootmisettevõte on oma olemuselt väga mitmetahuline, seal esinevate probleemide mõistmine eeldab teadmisi ehitusvaldkonnast, energeetikast, tootmistehnoloogiast, ITst, inimeste juhtimisest jm. EESA ühendab endas erinevate valdkondade spetsialiste: audiitoreid, projekteerijaid, energiaseadmete tootjaid ja paigaldajaid ning tootmisspetsialiste.

Tunnetades selget ettevõtjate poolset vajadust ning arvestades peatselt avanevaid toetusmeetmeid, on EESA tööstuste töögrupp alustanud ülevaatliku ja detailse ressursikasutuse analüüsi teostamist.

Keskkonnaministeerium rakendab meedet „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“ Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014 – 2020 struktuuri-toetuste vahenditest kogumahuga 222,85 miljonit €, millest 111,465 miljonit € on Euroopa Liidu vahendid.

Meetme tegevuse raames toetakse tööstussektori ettevõtete ressursikasutuse analüüsi tegemist (ressursiauditit), mis on eelduseks edasise investeeringu taotlemisel. Meetme toetus on suunatud nii energia- ja ressursitõhususe alaste investeeringute tegemisele kui ka ressursikasutuse analüüside läbiviimisele. Meetme avanemist on oodata 2016. aasta keskpaigas.

Esimesed teenindatud kliendid kuuluvad puidu-, toiduaine-, trükitööstuse ning masinaehituse sektoritesse.