industry

EESA alustas energia- ja ressursitõhususe auditite teostamist

Tootmisettevõte on oma olemuselt väga mitmetahuline, seal esinevate probleemide mõistmine eeldab teadmisi ehitusvaldkonnast, energeetikast, tootmistehnoloogiast, ITst, inimeste juhtimisest jm. EESA ühendab endas erinevate valdkondade spetsialiste: audiitoreid, projekteerijaid, energiaseadmete tootjaid ja paigaldajaid ning tootmisspetsialiste.

Tunnetades selget ettevõtjate poolset vajadust ning arvestades peatselt “Ettevõtete energia- ja ressursitõhususe” meetme avanemist, on EESA tööstuste töögrupp alustanud ülevaatliku ja detailse ressursikasutuse analüüsi teostamist.

Keskkonnaministeerium rakendab meedet „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“ Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014 – 2020 struktuuri-toetuste vahenditest kogumahuga 222,85 miljonit €, millest 111,465 miljonit € on Euroopa Liidu vahendid.

Meetme tegevuse raames toetakse tööstussektori ettevõtete ressursikasutuse analüüsi tegemist (ressursiauditit), mis on eelduseks edasise investeeringu taotlemisel. Audit peab vastama keskkonnaministri 28.06.2016 määrusele nr 17 (Toetuse andmise tingimused…). Meetme toetus on suunatud nii energia- ja ressursitõhususe alaste investeeringute tegemisele kui ka ressursikasutuse analüüside läbiviimisele. Meetme avanemist on oodata 2016. aasta keskpaigas ning seda testperioodiks, mil toetused avanevad järgevatele töötleva tööstuse sektoritele:

* Mäetööstus EMTAK B05..099
* Toiduainetööstus EMTAK C10, C11
* Puidutööstus EMTAK C16
* Paberi- ja tselluloositööstus EMTAK C17
* Mittemetalsetest mineraalidest tooted EMTAK C23