industry

Energia- ja ressursitõhususe teenused tööstusettevõtetele

Eksperdid räägivad täna kui mitte majanduslangusest, siis mõningasest jahtumisest küll.

Majanduse jahtumises pole iseenesest midagi uut, majandus looduse osana ongi tsükliline. Seda mõistes saame oma organisatsiooni arendada parimal võimalikul moel nii tõusu- kui mõõnaperioodidel. Kui turu tõusu ajal panustame ettevõtte laiendamisse, et kasvavale nõudlusele vastata, siis mõõnaperiood on hea aeg, et ülevaadata protsesside efektiivsus, juhtimisstruktuur, kulud – väiksemad detailid milleks headel aegadel motiiv ning aeg puudub. Aeg on näidanud, et säärane tegevus on tänuväärne ning kasumlik tegevus, mis aitab kaasa organisatsiooni sisemise tugevuse kasvule.

Järgnevatel nädalatel jagame Sinuga, hea firma juht, meie meeskonna mõtteid tegevustest mida tootmisorganisatsioonis oleks mõistlik sel perioodil ärateha – millised on võimalused tootmisahela ning energiavarustus-süsteemide optimeerimiseks, riiklike toetuste kaasamiseks jne.
Loodan, et leiad neist artiklitest enesele midagi praktilist.

Heade soovidega,

Meelis Voolmaa
EESA tegevjuht

/ 8. veebruar 2019.a. /