Seminar “Terviklik energia- ja ressursitõhusus tööstusettevõtetes”

26. mail toimus seminar teemal “Terviklik ressursitõhusus tööstusettevõttes”. Infopäeval astus üles Keskkonnaministeeriumi esindaja, kes räägib peatselt avanevast toetusmeetmest “Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” ja selle taotlemisest. Räägiti veel ettevõtete energia- ja ressursitõhususe tõstmisest, efektiivsete tootmisprotsesside kujundamisest, arendustegevuste planeerimisest, finantseerimisest, elluviimisest ning muudest viisidest kuidas tootmist arendada ja kasumlikkust tõsta. Seminari ettekanded on kättesaadavad järgnevast nimekirjast: Miks…

“Ettevõtete energia- ja ressursitõhususe audit”

Materjalikasutuse vähendamine

Keskkonnaministeerium rakendab meedet „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“ Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014 – 2020 struktuuri-toetuste vahenditest kogumahuga 222,85 miljonit €, millest 111,465 miljonit € on Euroopa Liidu vahendid. Meetme tegevuse raames toetakse tööstussektori ettevõtete ressursikasutuse analüüsi tegemist (ressursiauditit), mis on eelduseks edasise investeeringu taotlemisel. Meetme toetus on suunatud nii energia- ja ressursitõhususe alaste investeeringute tegemisele kui…

Automate IT pakub andmete väärindamise teenust

Ärianalüüs on vajalik moodsa faktidel põhineva juhtimisstiili tulemuslikkuse kasvatamiseks. Faktidel põhinev juhtimisstiil, vastandudes sisetundel põhinevale otsustamisele, jaguneb järgnevateks sammudeks: andmete kogumine –> integratsioon informatsiooniks –> analüüs teadmiseni –> otsus tegevuseni Tihtipeale täidavad väike- ja keskmise suurusega ettevõtete kõige suuremat lisandväärtust loovad töötajad kõiki eelnimetatud funktsioone. Andmetöötluse tehniline mahukus võtab ettevõtte tervikliku arengu kiirusest hoogu maha.…

Ettevõtja arenguprogramm avaneb jaanuaris

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus koostab VKE-dele eelarveliselt suurimat programmi mahus ca 70 miljonit eurot. Loe lähemalt siit: http://www.eas.ee/images/doc/uudised/Artikkel%20EAS%20arenguprogrammist.pdf

12.11.2014 Infopäeva esitlused

Hea seminarikülastaja! Täname, et külastasid meie seminari, loodame, et lahkusid siit rikkamana kui tulid! Siit saad allalaadida seminari esitlused: Tõhusus tootmisorganisatsioonis Raha asja-ning ajakohane kasutamine tööstusettevõttes Inimeste kaasamine protsessidesse Energiasäästu finantseerimine tööstusettevõttes Fatman Frame energiahaldustarkvara Energiatootmine Energiajuhtimissüsteemi ISO 50001 juurutamise kogemus Energiahaldussüsteem kui energiaallikate sõlmpunkt Keskkonnameetmed 2014-2020

EESA ehitusmessil

Head kliendid ja koostööpartnerid! Olete oodatud külastama meid ehitusmessil boksis D-20. Messil tutvustame EESA liikmete poolt koostatud energiasäästualast terviklahendust tööstusettevõtetele, kohalikele omavalitsustele ja korteriühistutele. Kohtumiseni messil! EESA

Korterelamute renoveerimistoetus jätkub

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts allkirjastas sel nädalal halduslepingu muudatuse KredExiga, mille tulemusena toetab riik kolme miljoni euroga täiendavalt korterelamute renoveerimist kuni 35 protsendi ulatuses. Minister Partsi sõnul on renoveerimistoetustega jätkamine hädavajalik ning seda näitab ka korteriühistute suur huvi programmi vastu. „Kui tänaseks on programmi abil renoveeritud üle 500 kortermaja ning järjekord on endiselt ukse…