Tegeleme koos partneritega Eesti oludesse sobiva energiateenuse ehk ESCO-mudeli väljatöötamisega.

Täheühend “ESCO” ehk “Energy Service Contract”, on ärimudelina Euroopa riikides üsna laialt levinud ning selle raames pakutakse klientidele energiasäästualast kompleksteenust: klient (korrusmaja, tööstusobjekt vms), kes soovib oma valduses oleva objektil ilma omapoolse investeeringuta energiatarbimist vähendada pöördub oma sooviga ESCO-ettevõtte poole. ESCO-ettevõte koondab endasse projekti läbiviimiseks kõik vajalikud ressursid: energiaaudiitori, projekteerija, ehitaja, finantspartneri. ESCO spetsialistide ringis valitakse koostöös kliendiga välja antud objektile sobivad tehnoloogilised lahendused, nende paigaldus finantseeritakse ESCO poolt. Klient tasub teostatud tööde eest kokkulepitud protsendi saavutatud energiasäästu arvelt.

Täiendav info ESCO kohta:

Meelis Voolmaa
Tel: 5655625
E-mail: meelis.voolmaa@eesa.ee