Energiateenusettevõte (ESCO) on ettevõte, kes kannab energiasäästuprojekti teostamisega seotud finants- (s.o. investeerimis-) ja tehnoloogilised riskid, fikseerides soojusenergia hinna tarbijale pikaks perioodiks, saades tulu investeeringu mõjul realiseeritud energiakulude kokkuhoiust.

Pakume oma klientidele võimalust läbi ESCO-lepingu rahastada erinevaid energeetikaprojekte.
Projektidena analüüsime suuremaid elukondlikke hooneid, ärikinnisvara, tootmisobjekte.

Teostusnäited:
Tööstusettevõte
Juhi valik – investeerida põhitegevusse või uuendada energiasüsteeme?
Esimene on põhiprotsess, mis toodab raha; teine on tugistruktuur, mis kindlasti mõjutab toote omahinda, kuid investeerimisobjektina on tootmisprotsessist selgelt vähem väärtuslik.
Juht tunneb tavaliselt hästi oma spetsiifilist valdkonda, kuid energeetikalahendused jäävad tema ampluaast välja, on investeeringuna tema jaoks kõrgema riskiastmega.
ESCO-ettevõte energia-ala spetsialistina projekteerib-paigaldab energiasüsteemid omal riisikol,  kasumi teenib saavutatavalt energiasäästult.
Tööstusettevõte vabastab raha põhitegevuse arendamiseks, samuti saab tuleviku planeerimiseks turvatunde garanteeritult soodsa energiahinna näol.

Kohalik omavalitsus
Eesti asula 8-10 kortermaja, mõne tööstusettevõtte ning kohaliku katlamajaga.
Koostöös ESCO-ettevõttega muudetakse hooned energiatõhusaks, paigaldatakse (tööstuslikud) soojustagastussüsteemid, rajatakse taastuvenergialahendused. Sellega paraneb keskkond tervikuna – paremad elutingimused elanikele, soodsam energiahind toetab ettevõtlust ning kõik koos omakorda toob asulasse juurde uusi elanikke.

Kinnisvara arendaja
ESCO-ettevõte rajab omal kulul hoonele tänapäevased energiasüsteemid tagades sellega rajatavale hoonele madala küttekulu ning soodsa (ET-) energiatõhususklassi.
Arendaja säästab alginvesteeringult, samuti aitab madal ET-klass arendatava objekti kiiremini realiseerida.

Täiendav info:

Meelis Voolmaa
Tel: 565 5625
E-mail: meelis.voolmaa@eesa.ee