Belander Grupp OÜ on 2000. aastal loodud Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis on spetsialiseerunud ümarfreespuidust toodete valmistamisele. Tooteportfelli kuuluvad aiapostid ja -paneelid, mänguväljakud ja aiandustooted.

EESA audiitormeeskond viis ettevõttes 2015. a läbi ressursitõhususe kaardistuse. Tuvastati kokku 8 arendusettepanekut. Kaardistuse järel teostati tootmisvaldkonna arendusettepanekute teostatavusuuring. Selle käigus analüüsiti praktilises võtmes ettevõtte materjalilao ja tooteportfelli seisukorda, tootmisala paigutust, tootmisprotsesse ja juhtimisvõtteid. Ettevõte jäi analüüsitulemustega rahule.

Belander logo sq