EESA Ressursitõhususe täisteenus tööstustele:

 

tehas

 

Ülevaatlik ressursikasutuse analüüs:

 

EESA ressursitõhususe täisteenus algab ettevõtte ressursikasutuse ülevaatlikust analüüsist. Analüüsi eesmärk on saada ülevaade ettevõtte ressursikasutusest ja arengupotentsiaalist, kvalifitseerumisest riiklikele toetusmeetmetele ning põhjalikuma ressursikasutuse analüüsi vajalikkusest. Ressursiauditeerimine on üldiselt mahukas protsess. Läbi eelneva kaardistuse selgitame välja fokusseerimist vajavad valdkonnad ning saavutame seeläbi optimaalsema protsessi säästes ettevõtja raha ja aega.

 

Ülevaatliku ressursikasutuse analüüsi käigus analüüsitakse alljärgnevaid valdkondi:

 • Tootmine ja protsessid
 • Energia ja tehnosüsteemid
 • Keskkond ja jäätmed
 • Personal ja juhtimine
 • IT ja analüütika

 

Detailne ressursikasutuse analüüs:

 

EESA ressursitõhususe täisteenuse II etapp koosneb kogu tootmiskompleksi hõlmavast terviklikust ressursikasutuse analüüsist, ülevaatliku analüüsi etapis välja pakutud arendusettepanekute tasuvuse uurimisest ning ressursitõhususe arengukava koostamisest.

 

Ressursiauditi, ressursikasutuse analüüsi mõlema etapi läbiviimise järel on võimalik:

 • Viia ellu suurimat säästu pakkuvad arendusettepanekud
 • Taotleda arendusettepanekute läbiviimiseks Euroopa Liidu toetusi
 • Tervikliku seiresüsteemi kaudu omada pidevat ülevaadet suurimatest energia- ja ressursikulu kohtadest
 • Ja seeläbi tagada kestvalt parim ressursitõhusus ka muutuvas keskkonnas

 

Miks teostada ressursiaudit:

 

 • Tootmisefektiivsuse tõus
 • Ressursside kokkuhoid ja kulude optimeerimine
 • Ressursikasutuse selge ülevaade
 • Keskkonnasääst ja ökoloogilise jalajälje vähendamine
 • Kasumlikkuse suurendamine
 • Energiaauditi kohustuse täitmine suurettevõtete jaoks

 

Euroopa Liidu Energiasäästu direktiivi alusel on suurettevõtetel kohustus viia iga nelja aasta järel läbi energiaaudit, et selgitada välja võimalused energia säästmiseks ning innustada väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid järgima nende eeskuju. Ressursiaudit täidab nii energiaauditi funktsiooni kui võtab luubi alla ressursiefektiivsuse ka muudes kriitilistes valdkondades.

Meie meeskond:

Aivar Kaljula aivar.kaljula@gmail.com

Alan Ingel alan@profener.ee

Eduard Latõshov eduard.latosov@ttu.ee

Kaspar Pae kaspar.pae@eesa.ee

Konstantin Gruuber kostja@bonair.ee

Matti Lilleväli lillevali.matti@gmail.com

Taivo Kaus taivo.kaus@eesa.ee

Sõltuvalt auditeeritava ettevõtte spetsiifikast kaasame täiendavaid spetsialiste ülikoolidest jt valdkondlikest organisatsioonidest.

Täiendav informatsioon:

Meelis Voolmaa
Tel. +372 565 5625
E-mail: meelis.voolmaa@eesa.ee