Keskkonnaministeerium rakendab meedet „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“ Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014 – 2020 struktuuri-toetuste vahenditest kogumahuga 222,85 miljonit €, millest 111,465 miljonit € on Euroopa Liidu vahendid. Meetme tegevuse raames toetakse tööstussektori ettevõtete ressursikasutuse analüüsi tegemist (ressursiauditit), mis on eelduseks edasise investeeringu taotlemisel. Meetme toetus on suunatud nii energia- ja ressursitõhususe alaste investeeringute tegemisele kui ka ressursikasutuse analüüside läbiviimisele. Meetme avanemist on oodata 2016. aasta keskpaigas.

EESA on esimesena Eestis alustanud ressursikasutuse kaardistuste ja auditite läbiviimist. Esimesed teenindatud kliendid kuuluvad puidu- ja trükitööstuse ning masinaehituse sektoritesse.

http://www.envir.ee/sites/default/files/ettevotete_ressursikasutuse_uuring.pdf

Materjalikasutuse vähendamine