Siin lehel leiad nimistu EESAga liitunud ettevõtetest.

  • Aero Grupp OÜ, www.aerogrupp.ee
   Aero Grupp OÜ on spetsialiseerunud erinevate ventilatsioonisüsteemide seadistusele ja -mõõdistamisele (akrediteeritud mõõtelabor), ventilatsiooni puhastamisele ja  -seadmete tehnohooldusele. Lisaks pakutakse renoveeritavatele kortermajadele kompleksset ventilatsiooni kaardistuse, -uuringute ja –puhastusteenust.
  • Cooltec OÜ - www.cooltec.ee
   Cooltec OÜ on spetsialiseerunud tööstuslike külma- ja soojuspumbasüsteemide rajamisele. Omab unikaalset know-how’d ehitamaks suure (MW ja rohkem) võimsusega kõrgetemperatuurilisi soojuspumbasüsteeme.
  • Energystar OÜ - www.energystar.ee
   Firma Energystar tegeleb energiaauditite ja energiamärgiste koostamisega, energiatarbealaste konsultatsioonidega, sisekliima mõõtmistega. Pühendunud uute lahenduste otsija ning leidja.
  • FIE Taivo Kaus
   Taivo Kaus omab pikaajalist kogemust ettevõtete ja kohalike omavalitsuste energeetika-alasel nõustamisel, tasuvusarvutuste koostamisel jne.
  • GROWEN Technology OÜ 
   Firma arendab kodumaist soojusvahetit, millega ammutatakse sooja kanalisatsioonisüsteemidest, tööstuslikest heitvetest jms.
  • Ouman OY - www.ouman.fi
   Soome automaatikaseadmete tootja aastast 1987. Tegutseb otse ning läbi edasimüüjate mitmetes Euroopa riikides ning Venemaal. Aitab EESAs tõhusalt kaasa oma Ouflex-energiaseiresüsteemidega tööstusettevõtete ja korrusmajade kaardistamisele.
  • Profener OÜ - www.profener.ee
   Ettevõte tegeleb energiasäästualaste komplekslahenduste väljatöötamisega, pakkudes muuhulgas soojuspumpadel põhinevaid soojustagastuslahendusi.
  • Anvar Kima - Eesti Energiasäästu Assotsiatsiooni auliige
   On mitmete korteriühistute tegevjuht. Tema initsiatiivil korterelamuisse pilootprojektina rajatud tänapäevased soojustagastusseadmed on näidanud eeskuju paljudele korteriühistutele. Ta on jaganud oma kogemusi paljudel korteriühistute ning EESA infoseminaridel.