1990. aastal asutatud Kroonpress on Baltikumi juhtiv trükikoda. Tänaseks on ettevõte jõudnud üle 36 miljoni EUR suuruse aastakäibeni ning toodangut turustatakse üheksas välisriigis.

EESA audiitormeeskond viis ettevõttes 2015. a läbi ressursikasutuse ülevaatliku kaardistuse. Tuvastati 8 arendusettepanekut. Kaardistuse aruanne on ettevõttele edukalt üle antud.

Kroonpress